wtorek, 10 września 2013

Mimetic Exercises-Ćwiczenia mimetyczne


Mimetic Exercises -Ćwiczenia mimetyczne


Najwyższa pora by upublicznić efekty twórczej współpracy, która zaowocuje pięknymi wydawnictwami (trzy projekty). A oto pierwszy z nich – Ćwiczenia Mimetyczne. Za oprawę wizualną odpowiedzialny jest Paweł Justyna, który zawodowo zajmuje się projektowaniem graficznym i fotografią. Jest też współtwórcą Stowarzyszenia Fabrykancka oraz współzałożycielem FabrySTREFY, niezależnego miejsca dla inicjatyw artystycznych w Łodzi.

Od siebie dodam, że Ćwiczenia Mimetyczne były prezentowane w ramach sekcji Show Off w Krakowie w 2009 r.

Ćwiczenia mimetyczne to kolorowy rejestr „dyskretnych” naruszeń codziennej ikonosfery, uwzględniający wprowadzanie motywów estetycznych, pochodzących z innych kultur, a może tej jednej…przyczynek do analizy nadbałtyckiego American dream.


Mimetic Exercises is a colour inscription of 'discreet' disruptions of the everyday iconosphere, involving the introduction of aesthetic motifs that hail from other cultures, or perhaps just one... a pretext for analysing the state of the American Dream on the Baltic coast.
Brak komentarzy: